MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

7. Umowy zawarte w 2015r.

Wykaz umów

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2015r.

Wykaz umów zawartych przez Wydział Inwestycji od 01.01.2015r.

1. Umowa Nr W/IN/1/I/1/UM/59/2015 zawarta w dniu 12.01.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 47 000,00 zł.
2. Umowa Nr W/IN/3/I/3/UM/73/2015 zawarta w dniu 14.01.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 37 000,00 zł.
3. Umowa Nr W/IN/5/I/5/UM/233/2015 zawarta w dniu 14.01.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach". Wykonawca: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce. Wartość umowy: 55 000,00 zł.
4. Umowa Nr W/IN/9/I/8/UM/367/2015 zawarta w dniu 09.02.2015r. na wykonanie zadania pn. „Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURIP S.A. ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz. Wartość umowy: 1 476 000,00 zł
5. Umowa Nr W/IN/10/I/9/UM/368/2015 zawarta w dniu 09.02.2015r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trybun
i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 10 000,00 zł
6. Umowa Nr W/IN/13/I/12/UM/375/2015 zawarta w dniu 18.02.2015r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64
w Kielcach". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 2 952,00 zł
7. Umowa Nr W/IN/12/I/11/UM/374/2015 zawarta w dniu 18.02.2015r. na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach". Wykonawca: Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara ul. Targowa 16a/75, 25-520 Kielce. Wartość umowy: 65 762,64,00 zł
8. Umowa Nr W/IN/15/I/14/UM/411/2015 zawarta w dniu 19.02.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu telewizji przemysłowej zewnętrznej CCTV IP w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1
w Kielcach w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: ETNA TRADE Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 16, 26-015 Pierzchnica. Wartość umowy: 1 845,00 zł.
9. Umowa Nr W/IN/19/I/16/UM/495/2015 zawarta w dniu 16.03.2015r. na świadczenie usług polegających na tłumaczeniu z języka polskiego na język angielski tekstów dotyczących informacji o projekcie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: Biuro Tłumaczeń „Verbatim" Rafał Barański ul. Śniadeckich 24/26/m.4, 25-366 Kielce. Wartość umowy: 50,00 zł/strona.
10. Umowa Nr W/IN/22/I/19/UM/514/2015 zawarta w dniu 23.03.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa trybun
i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach". Wykonawca: Arcad Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Klonowa 55, 25-553 Kielce. Wartość umowy: 557,00 zł za jeden pobyt na budowie.
11. Umowa Nr W/IN/23/I/20/UM/533/2015 zawarta w dniu 02.04.2015r. na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 przy ul. Piekoszowskiej 42 w Kielcach w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42". Wykonawca: COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Wartość umowy: 47 424,24 zł.
12. Umowa Nr W/IN/24/I/21/UM/536/2015 zawarta w dniu 02.04.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizację zamówienia na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 przy ul. Piekoszowskiej 42 w Kielcach w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1 200,00 zł.
13. Umowa Nr W/IN/25/I/22/UM/537/2015 zawarta w dniu 02.04.2015r. na zakup, dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu monitoringu CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 przy ul. Piekoszowskiej 42 w Kielcach wraz z niezbędnym osprzętem oraz z towarzyszącymi wykonaniu tych czynności robotami budowlanymi i instalacyjnymi w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42". Wykonawca: RAF-GUARD SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Rafał Żmuda ul. Łysogórska 163 A Wilków, 26-010 Bodzentyn. Wartość umowy: 12 103,20 zł.
14. Umowa Nr W/IN/26/I/23/UM/538/2015 zawarta w dniu 02.04.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia na wykonanie zakupu, dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia systemu monitoringu CCTV na Przedszkolu Samorządowym nr 26 przy ul. Piekoszowskiej 42 w Kielcach wraz z niezbędnym osprzętem oraz z towarzyszącymi wykonaniu tych czynności robotami budowlanymi i instalacyjnymi w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42". Wykonawca: Sylwester Galus „ELPEX" ul. Dolna 2, 26-085 Miedziana Góra. Wartość umowy: 1 200,48 zł.
15. Umowa Nr W/IN/29/I/26/UM/556/2015 zawarta w dniu 07.04.2015r. na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu promocji projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: Oficyna Poligraficzna „APLA" S.j. Wojciech Grochulski, Witold Skuza, Zbigniew Czarniecki ul. Sandomierska 89, 25-324 Kielce. Wartość umowy: 9 901,50 zł.
16. Umowa Nr W/IN/28/I/25/UM/554/2015 zawarta w dniu 08.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach" Wykonawca: „Herkules" Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 31 488,00 zł.
17. Umowa Nr W/IN/30/I/27/UM/561/2015 zawarta w dniu 16.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu STREET WORKOUT na oś. KSM przy ul. Zagórskiej". Wykonawca: COMES Sokołowscy Spółka Jawna ul. Kościuszki 128A, 26-500 Szydłowiec. Wartość umowy: 16 797,00 zł.
18. Umowa Nr W/IN/32/I/29/UM/568/2015 zawarta w dniu 16.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 18 400,00 zł.
19. Umowa Nr W/IN/33/I/30/UM/570/2015 zawarta w dniu 16.04.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Sędziszowsakiej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 800,00 zł.
20. Umowa Nr W/IN/39/I/36/UM/613/2015 zawarta w dniu 20.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach" Wykonawca: „Herkules" Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 33 763,50 zł.
21. Umowa Nr W/IN/36/I/33/UM/580/2015 zawarta w dniu 21.04.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów" Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Grabka ul. Piekoszowska 283, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 845 000,00 zł.
22. Umowa Nr W/IN/37/I/34/UM/581/2015 zawarta w dniu 21.04.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 4 000,00 zł
23. Umowa Nr W/IN/38/I/35/UM/591/2015 zawarta w dniu 22.04.2015r. na budowę placu zabaw w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREWNOGRÓD" Robert Lis ul. Źródlana 14 Podzamcze, 26-065 Piekoszów. Wartość umowy: 95 805,40 zł.
24. Umowa Nr W/IN/50/I/44/UM/646/2015 zawarta w dniu 27.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach" Wykonawca: „Herkules" Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 27 927,15 zł.
25. Umowa Nr W/IN/41/I/37/UM/626/2015 zawarta w dniu 28.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Kalinowej". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 12 948,00 zł.
26. Umowa Nr W/IN/42/I/38/UM/627/2015 zawarta w dniu 28.04.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Kalinowej". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 800,00 zł.
27. Umowa Nr W/IN/44/I/40/UM/632/2015 zawarta w dniu 28.04.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR" Perlak Mirosław ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 3 635 000,00 zł.
28. Umowa Nr W/IN/45/I/41/UM/633/2015 zawarta w dniu 28.04.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 17 712,00 zł
29. Umowa Nr W/IN/48/I/43/UM/641/2015 zawarta w dniu 29.04.2015r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach – dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 4 500,00 zł
30. Umowa Nr W/IN/47/I/42/UM/640/2015 zawarta w dniu 29.04.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach – dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Grabka ul. Piekoszowska 283, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 640 000,00 zł.
31. Umowa Nr W/IN/51/I/45/UM/66/2015 zawarta w dniu 30.04.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na Oś. Ślichowice 2 dz. nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach" Wykonawca: „Herkules" Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów. Wartość umowy: 84 870,00 zł.
32. Umowa Nr W/IN/59/I/53/UM/708/2015 zawarta w dniu 04.05.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach" Wykonawca: „Starmax" Marek Starczewski ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo. Wartość umowy: 83 364,48 zł.
33. Umowa Nr W/IN/57/I/51/UM/703/2015 zawarta w dniu 07.05.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na Oś. Ślichowice 2 dz. nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 1 150,00 zł.

34. Umowa Nr W/IN/31/I/28/UM/566/2015 zawarta w dniu 08.05.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 67 w Kielcach ". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 147 500,00 zł.
35. Umowa Nr W/IN/55/I/49/UM/695/2015 zawarta w dniu 11.05.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „PRIBUD" Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264 A, 25-116 Kielce. Wartość umowy: 64 693,75 zł.
36. Umowa Nr W/IN/56/I/50/UM/698/2015 zawarta w dniu 11.05.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1 193,10 zł
37. Umowa Nr W/IN/53/I/47/UM/688/2015 zawarta w dniu 11.05.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „DREWNOGRÓD" Robert Lis ul. Źródlana 14 Podzamcze, 26-065 Piekoszów. Wartość umowy: 79 916,00 zł.
38. Umowa Nr W/IN/58/I/52/UM/706/2015 zawarta w dniu 12.05.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1 193,10 zł
39. Umowa Nr W/IN/60/I/54/UM/720/2015 zawarta w dniu 14.05.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach. Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 81 180,00 zł.
40. Umowa Nr W/IN/61/I/55/UM/754/2015 zawarta w dniu 14.05.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce – ZSO Nr 14, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach". Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 155 000,00 zł.
41. Umowa Nr W/IN/66/I/60/UM/811/2015 zawarta w dniu 25.05.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad budową placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. C. K. Norwida 5 w Kielcach w ramach zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. C. K. Norwida 5 w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 950,00 zł.
42. Umowa Nr W/IN/65/I/59/UM/810/2015 zawarta w dniu 26.05.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 980,00 zł.
43. Umowa Nr W/IN/72/I/66/UM/923/2015 zawarta w dniu 28.05.2015r. o pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji węzła cieplnego wymiennikowego i termoregulacji instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1". Wykonawca: „PIO-SAN" Pracownia Projektowa i Usługi Remontowo-Budowlane Piotr Ćwiek, ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce.. Wartość umowy: 375,00 zł za jeden pobyt na budowie.
44. Umowa Nr W/IN/69/I/63/UM/912/2015 zawarta w dniu 03.06.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 850,00 zł
45. Umowa Nr W/IN/70/I/64/UM/914/2015 zawarta w dniu 03.06.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu STREET WORKOUT na oś. KSM przy ul. Zagórskiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 700,00 zł
46. Umowa Nr W/IN/68/I/62/UM/910/2015 zawarta w dniu 05.06.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 890,00 zł.
47. Umowa Nr W/IN/76/I/70/UM/993/2015 zawarta w dniu 09.06.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach, z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów" Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł za 1 pobyt na budowie.
48. Umowa Nr W/IN/74/I/68/UM/982/2015 zawarta w dniu 10.06.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska". Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany „PREMUS II" Roman Kędziora ul. Orzeszkowej 36/1, 25-435 Kielce. Wartość umowy: 98 400 ,00 zł.
49. Umowa Nr W/IN/75/I/69/UM/983/2015 zawarta w dniu 10.06.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 1 400,00 zł.
50. Umowa Nr W/IN/78/I/72/UM/1017/2015 zawarta w dniu 17.06.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie pierwszego etapu systemu odwodnienia pomieszczeń piwnic budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Górniczej 64". Wykonawca: KONKRET Mariusz Działek ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16/51, 25-431 Kielce. Wartość umowy: 27 490,50 zł.
51. Umowa Nr W/IN/79/I/73/UM/1018/2015 zawarta w dniu 17.06.2015r. na pełnienie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 2 460,00 zł.
52. Umowa Nr W/IN/80/I/74/UM/1020/2015 zawarta w dniu 17.06.2015r. na pełnienie
czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 950,00 zł.
53. Umowa Nr W/IN/81/I/75/UM/1025/2015 zawarta w dniu 22.06.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach". Wykonawca: Techniczne Biuro Budowlane EKOTECHNIKA Paweł Woźniak ul. Skrajna 82, 25-650 Kielce. Wartość umowy: 296 337,21 zł.
54. Umowa Nr W/IN/82/I/76/UM/1026/2015 zawarta w dniu 22.06.2015r. na pełnienie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 1 845,00 zł.
55. Umowa Nr W/IN/83/I/77/UM/1041/2015 zawarta w dniu 25.06.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 47 970,00 zł.
56. Umowa Nr W/IN/84/I/78/UM/1045/2015 zawarta w dniu 25.06.2015r. o pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 950,00 zł
57. Umowa Nr W/IN/85/I/79/UM/1058/2015 zawarta w dniu 29.06.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12" Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Piotr Grabka ul. Piekoszowska 283, 25-645 Kielce. Wartość umowy: 329 990,00 zł.
58. Umowa Nr W/IN/86/I/80/UM/1059/2015 zawarta w dniu 29.06.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12". Wykonawca: CANEA Inżynieria i Komputery Artur Polakowski Aleja Legionów 3/4, 25-035 Kielce. Wartość umowy: 1 950,00 zł.
59. Umowa Nr W/IN/88/I/81/UM/1066/2015 zawarta w dniu 29.06.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza" wraz z kontrolą zmian stanu wilgotnościowego podłoża budowli i jej przegród po przeprowadzonych robotach. Wykonawca: Usługi Naukowe i Techniczne „Front" dr inż. Wiktor Przybyłowicz ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 129/20, 25-432 Kielce. Wartość umowy: 300,00 zł.
60. Umowa Nr W/IN/89/I/82/UM/1072/2015 zawarta w dniu 30.06.2015r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa kompleksu trzech boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach – ETAP I". Wykonawca: EUROCOURT Sp. z o.o. ul. Wolność 8 m 7, 26-600 Radom. Wartość umowy: 1 633 440,00 zł.
61. Umowa Nr W/IN/90/I/83/UM/1073/2015 zawarta w dniu 30.06.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu trzech boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach – ETAP I". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 4 059,00 zł.

62. Umowa Nr W/IN/91/I/84/UM/1078/2015 zawarta w dniu 30.06.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach". Wykonawca: Beata Mazurek - Architekt ul. Górna 19A/10 25-415 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł. za jeden pobyt na budowie.
63. Umowa Nr W/IN/92/I/85/UM/1083/2015 zawarta w dniu 01.07.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Dawar Sport Sp. z o.o. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań. Wartość umowy: 1 217 534,66 zł.
64. Umowa Nr W/IN/93/I/86/UM/1084/2015 zawarta w dniu 01.07.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Dawar Sport Sp. z o.o. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań. Wartość umowy: 980 774,97 zł.
65. Umowa Nr W/IN/94/I/87/UM/1085/2015 zawarta w dniu 01.07.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 4 400,00 zł.
66. Umowa Nr W/IN/95/I/88/UM/1086/2015 zawarta w dniu 01.07.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 6 396,00 zł.
67. Umowa Nr W/IN/96/I/89/UM/1100/2015 zawarta w dniu 02.07.2015r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. j. ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów. Wartość umowy: 35 504,41 zł.
68. Umowa Nr W/IN/98/I/91/UM/1124/2015 zawarta w dniu 08.07.2015r. na wykonanie konsultacji oraz opracowaniu opinii i zaleceń w zakresie rozwiązań technologicznych teatru dla prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji istniejących obiektów zabytkowych, położonych w Kielcach przy ul. Zamkowej 1 na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś". Wykonawca: EMWU – PROJEKT Maciej Wojciechowski ul. Sobieskiego 6 m. 21, 02-954 Warszawa. Wartość umowy: 9 600,00 zł.
69. Umowa Nr W/IN/103/I/96/UM/1169/2015 zawarta w dniu 24.07.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach" Wykonawca: Pracownia Architektury AMAX Przemysław Dziewierz ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce. Wartość umowy: 375,00 zł za 1 pobyt na budowie.
70. Umowa Nr W/IN/104/I/97/UM/1193/2015 zawarta w dniu 30.07.2015r. na wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej w Kielcach". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD" Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp. j. ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów. Wartość umowy: 207 139,38 zł.
71. Umowa Nr W/IN/105/I/98/UM/1194/2015 zawarta w dniu 30.07.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 1 700,00 zł.
72. Umowa Nr W/IN/110/I/102/UM/1251/2015 zawarta w dniu 04.08.2015r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu trzech boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach – Etap I". Wykonawca: „DOM" Domaradzki Krzysztof ul. Dolomitowa 5/65, 25-705 Kielce. Wartość umowy: 2 829,00 zł
73. Umowa Nr W/IN/107/I/100/UM/1244/2015 zawarta w dniu 06.08.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Malików". Wykonawca: Usługi Hydrauliczne S.C. Surgiel Klimkowski ul. Wielkopolska 8/72, 25-327 Kielce. Wartość umowy: 55 350,00 zł.
74. Umowa Nr W/IN/108/I/101/UM/1245/2015 zawarta w dniu 06.08.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Malików". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 200,00 zł.
75. Umowa Nr W/IN/117/I/109/UM/1333/2015 zawarta w dniu 31.08.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 3 500,00 zł.
76. Umowa Nr W/IN/118/I/110/UM/1341/2015 zawarta w dniu 07.09.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej" oraz „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach". Wykonawca: Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST" Krystyna Wiorek ul. Wapiennikowa 19 A, 25-112 Kielce. Wartość umowy: 33 210,00 zł.
77. Umowa Nr W/IN/119/I/11/UM/1351/2015 zawarta w dniu 09.09.2015r. na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej". Wykonawca: Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „TRANS-KOP" Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B, 26-026 Morawica. Wartość umowy: 1 887 723,59 zł.
78. Umowa Nr W/IN/120/I/112/UM/1382/2015 zawarta w dniu 14.09.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. 515/2". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 100,00 zł.
79. Umowa Nr W/IN/121/I/113/UM/1384/2015 zawarta w dniu 14.09.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Sarnot ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce. Wartość umowy: 59 000,00 zł.
80. Umowa Nr W/IN/122/I/114/UM/1387/2015 zawarta w dniu 15.09.2015r. na wykonanie zadania pn: „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach". Wykonawca: „REM-WOD" Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce. Wartość umowy: 5 942 396,60 zł.
81. Umowa Nr W/IN/123/I/115/UM/1389/2015 zawarta w dniu 15.09.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon". Wykonawca: Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i gaz Stanisław Karyś ul. Wikaryjska 40, 25-255 Kielce. Wartość umowy: 115 620,00 zł.
82. Umowa Nr W/IN/124/I/116/UM/1390/2015 zawarta w dniu 15.09.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 1 600,00 zł.
83. Umowa Nr W/IN/130/I/121/UM/1514/2015 zawarta w dniu 22.09.2015r. na wykonanie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach" piłkochwytów zlokalizowanych przy niewymiarowym boisku do piłki siatkowej. Wykonawca: Dawar Sport Sp. z o.o. ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań. Wartość umowy: 9 800,00 zł.
84. Umowa Nr W/IN/133/I/124/UM/1547/2015 zawarta w dniu 30.09.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: "Sieć wodociągowo – kanalizacyjna w osiedlu Ostargórka w Kielcach". Wykonawca: BIPROKOM S.A. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków. Wartość umowy: 370,18 zł za jeden pobyt na budowie zł
85. Umowa Nr W/IN/140/I/129/UM/1564/2015 zawarta w dniu 30.09.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 492,00 zł. za jeden pobyt na budowie.
86. Umowa Nr W/IN/141/I/130/UM/1565/2015 zawarta w dniu 30.09.2015r. na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej". Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy „POL-WOD" Jerzy Polit ul. IX Wieków Kielc 16/4, 25-616 Kielce. Wartość umowy: 492,00 zł. za jeden pobyt na budowie.
87. Umowa Nr W/IN/142/I/131/UM/1600/2015 zawarta w dniu 15.10.2015r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe – dokumentacja". Wykonawca: „KARIGO" Zbigniew Siewierski ul. Górna 20, 25-415 Kielce. Wartość umowy: 50 430,00 zł.
88. Umowa Nr W/IN/144/I/133/UM/1725/2015 zawarta w dniu 21.10.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach". Wykonawca: Solar Active sp. z o.o. ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce. Wartość umowy: 81 100,00 zł.
89. Umowa Nr W/IN/145/I/134/UM/1726/2015 zawarta w dniu 21.10.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach". Wykonawca: Usługi-Technika „Novist" inż. Jacek Rybczyński ul. Sobieskiego 45, 25-124 Kielce. Wartość umowy: 2 900,00 zł.
90. Umowa Nr W/IN/146/I/135/UM/1727/2015 zawarta w dniu 21.10.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach". Wykonawca: Solar Active sp. z o.o. ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce. Wartość umowy: 81 100,00 zł.
91. Umowa Nr W/IN/147/I/136/UM/1728/2015 zawarta w dniu 21.10.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach". Wykonawca: Usługi-Technika „Novist" inż. Jacek Rybczyński ul. Sobieskiego 45, 25-124 Kielce. Wartość umowy: 2 900,00 zł.

92. Umowa Nr W/IN/155/I/139/UM/1867/2015 zawarta w dniu 23.11.2015r. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Sieć kanalizacyjna w oś Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja + realizacja". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „LWK" Wojciech Stawecki Jawór 44A, 28-305 Sobków. Wartość umowy: 1 399 435,81 zł.
93. Umowa Nr W/IN/156/I/140/UM/1870/2015 zawarta w dniu 23.11.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Sieć kanalizacyjna w oś Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska – dokumentacja + realizacja". Wykonawca: Zakład Usług Projektowo-Budowlanych „ADAMBUD" Elżbieta Adamowska ul. Klonowa 9/5, 25-538 Kielce. Wartość umowy: 10 000,00 zł.
94. Umowa Nr W/IN/175/I/153/UM/1986/2015 zawarta w dniu 21.12.2015r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do działki nr 622". Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MULTIINSTAL" Monika Kuzia ul. Marmurowa 1, 25-035 Kilece. Wartość umowy: 54 698,10 zł.
95. Umowa Nr W/IN/176/I/154/UM/1987/2015 zawarta w dniu 21.12.2015r. na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do działki nr 622". Wykonawca: Koncept Plus Monika Burczyn Pl. Moniuszki 5B, 25-334 Kielce. Wartość umowy: 1 199,25 zł.

 


Autor:  Dyrektor Wydziału Inwestycji - Bernard Oziębły Osoba publikująca: Luiza Mazur-Pabis Wydział Administracyjny
Data utworzenia:  26 marzec 2015 11:28 Data publikacji:  19 sierpień 2016 11:07
Wersja:  2.0