MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY MAŁŻEŃSTW - Odznaczenia medalem za długoletnie pożycie małżeńskie

INFORMACJA

      Interesanci chcący rozpocząć procedurę związaną z uzyskaniem Odznaczenia za długoletnia pożycie małżeńskie (co najmniej 50 wspólnych lat) obsługiwani są w sekretariacie USC pok. 34 w następujących godzinach:

Poniedziałek - Środa 730 - 1630,

Czwartek-Piątek  730 - 1440.

    Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

     Zadania związane z nadawaniem odznaczeń wykonuje kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Odznaczenia nadaje się jeden raz obywatelom polskim. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie pożycie małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie medal oraz legitymację.

    Wniosek o nadanie Medalu za długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub w lutym danego roku wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada poprzedzającego roku. 

 


Autor:  Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Osoba publikująca: Magdalena Wicha Urząd Stanu Cywilnego
Data utworzenia:  2 luty 2009 09:37 Data publikacji:  31 lipiec 2018 22:15
Wersja:  3.4