MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO

AKTY STANU CYWILNEGO -Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego; uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP.

UWAGA!

               Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego nie udziela żadnych porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych.

Wszystkie dokumenty dotyczące uznania wyroków zagranicznych muszą być przedstawione Kierownikowi USC w oryginale. Dokumenty te wraz z tłumaczeniami na język polski dokonanymi przez tłumaczy przysiegłych stanowią akta zbiorowe i nie podlegają zwrotowi.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym prosimy drukować dwustronnie.


Autor:  Piotr Mołas - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Osoba publikująca: Magdalena Wicha Urząd Stanu Cywilnego
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 12:49 Data publikacji:  31 lipiec 2018 22:43
Wersja:  4.6