MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Akty Stanu Cywilnego

INFORMACJA

          Przyjmowanie oświadczeń woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego; nadaniu nazwiska męża matki; zmianie imienia dziecka; uznaniu ojcostwa czy też innych wynikajcych z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego składane są osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w godzinach pracy Urzędu.

           W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oświadczenia takie mogą zostać przyjęte przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego poza lokalem Urzędu