MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Rejestracja dziennika budowy

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokój 132, tel.36-76-132 Rynek 1


Wymagane dokumenty

1.Dziennik budowy (rozbiórki).
2.Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę ( lub rozbiórkę ).


Sposób realizacji

Zamieszczenie numeru, daty wydania oraz liczby stron dziennika, imienia i nazwiska inwestora, rodzaju i adresu budowy, numeru i daty wydania pozwolenia na budowę.

Opłaty skarbowe

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 13:18 Data publikacji:  6 czerwiec 2019 14:33
Wersja:  1.7