MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej -podstawowe informacje

Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej -podstawowe informacje

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej 

25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10

tel. 041 34-82-400;     fax 041 34-82-404

e-mail:  dpskiel@op.pl    strona internetowa: http://www.dpsmalska.org.pl/

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej 

25-394 Kielce, ul. Tarnowska 10

tel. 041 34-82-400;     fax 041 34-82-404

e-mail:  dpskiel@op.pl     strona internetowa:   http://www.dpsmalska.org.pl/

Kierownictwo DPS

Dyrektor - mgr Grażyna Łęska-Baranowicz

Dom Pomocy Społecznej  im. F. Malskiej  działa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

DPS przeznaczonych jest na pobyt stały dla osób przewlekle somatycznie chorych.

W DPS mieszkają 102 osoby.


Autor:  Zdzisław Łakomiec Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  18 marzec 2009 08:39 Data publikacji:  25 sierpień 2017 08:52
Wersja:  1.1