MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

W związku z przeprowadzaną likwidacją ponownie informuję, że posiadamy w sprzedaży 9 okien bez framug po obniżonej cenie po 25 zł za sztukę i 10 krzeseł po 10 zł za sztukę. Ofertę należy złożyć do 24 maja 2019r w sekretariacie DPS.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce informuję,że w zwiazku z przeprowadzoną likwidacja posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci 10 krzeseł z przeznaczeniem na sprzedaż za cenę 20 zł za sztukę oraz 9 okien bez framug po 50 zł za sztukę. Warunki udziału : należy złożyć pisemną ofertę w kopercie  napisem "Zakup krzeseł/okien" do dnia 13.05.2019r w sekretariacie  DPS.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 147/2014 Prezydenta Miasta kielce infrmuje,ze w związku z przeprowadzoną likwidacją posiada zbędne skladniki majatku ruchomego w postaci 13 par drzwi z przeznaczeniem na sprzedaż za cenę 20 zl brutto za sztukę. Warunki udzialu : należy złożyć oisemną oferę w kopercie z napisem 'Zakup drzwi" do dnia 25.06.2018r w sekretariacie DPS

 

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKUN RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIE NR 524/2010 PREZYDENTA MASTA KIELCE Z DN.14.12.201OR W SPRAWIE  SPOSOBU I NTRYBU GOSPODAROWANIA SKŁADNIKAMI RZECZOWYMI MAJĄTKU RUCHOMEGO DPS INFORMUJE,ŻE W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ POSIADA ZBĘDNE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO W POSTACI 3 PAR DRZWI  Z PRZEZNACZENIEM NA SPRZEDAŻ ZA CENĘ 70 ZŁ BRUTTO ZA SZTUKĘ.

wARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:NALEŻY ZŁOŻYĆ PISEMNĄ OFERTĘ W KOPERCIE Z NAPISEM:"ZAKUP DRZWI" DO DNIA 21.09.20167R W SEKRETARIACIE DPS

 

 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Domu pomocy Społecznej im. św.Brata Alberta w Kielcach

Działając na podst. Zarządzenie Nr 524/2010 Prezydenta Miasta kielce z dnia 14.12.2010 r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania skladnikami rzeczowymi majątku ruchomego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach informuje, że posiada zbędne składniki majątku7 ruchomego w postaci:

- 6 par drzwi z przeznaczeniem na sprzedaż za cenę 20 zl brutto za sztukę,

- 6 krzeseł cena 10 zł brutto za sztukę,

- 1 szafkę nocną cena 10 zł brutto za sztukę,

- 1 szafkę niską cena 10 zł brutto za sztukę,

- 1 stolik pod komputer cena 10zł brutto za sztukę,

- łóżko cena 50 zł brutto za sztukę.

Warunki udziału w postepowaniu: należy złożyć pisemną ofertę w kopercie z napisem:"Zakup składników majątku ruchomego" do dnia 26.04.2016r w sekretariacie DPS.

W/w artykuły można zobaczyć po wcześniejszym uzgodnieniuterminu z kierownikiem Administracji.

 

INFORMACJA o ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH   

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dn.14 12.2010r w sprawie sposobu i trybu dospodarowania składnikami majątku ruchomego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach informuje,że w związku z likwidacją posiada zbędne składniki majątku ruchomego w postaci 6 par drzwi z przeznaczeniem na sprzedaż za cenę 70 zł brutto za sztukę.

 

Warunki udziału w postępowaniu: należy złożyć pisemną ofertę w kopercie z napisem "Zakup drzwi " do dnia 21.04.2016r w Sekretariacie DPS

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH
SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM ŚW.BRATA ALBERTA W KIELCACH

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Dom Pomocy Społecznej w Kielcach informuje, że posiada zbędne i zniszczone składniki majątku ruchomego w postaci :
- 8 par drzwi z przeznaczeniem na sprzedaż za cenę 50 zł brutto za sztukę;
- 28 grzejników po 20 zł brutto za sztukę.

W/w przedmioty nie mają cech użytkowych.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Należy złożyć pisemną ofertę w kopercie z napisem :"Zakup grzejnika" lub „Zakup drzwi" do dnia 23.02.2015r.
 


Autor:  Monika Lisowska Osoba publikująca: Monika Lisowska
Data utworzenia:  16 luty 2015 12:22 Data publikacji:  23 maj 2019 09:51
Wersja:  2.2