MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kierownictwo Centrum Obsługi Placówek

Kierownictwo Centrum Obsługi Placówek

Kierownictwo Centrum Obsługi Placówek

Kierownictwo

 

Imię i nazwisko Zofia Wesołowska
Nazwa stanowiska słuzbowego Dyrektor
Telefon służbowy 41-367-6331, kom.690977932
Kompetencje
  1. Dyrektor kieruje Centrum oraz reprezentuje go na zewnątrz.
  2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce.
  3. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt działalności Centrum i należytą organizację pracy.
  4. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie ustalony w planie rzeczowo-finansowym.
  5. Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki.
  6. Dyrektor realizuje zadania statutowe poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji,regulaminów, dyspozycji oraz poleceń służbowych.


Autor:  Katarzyna Wotlińska-Rutyna Osoba publikująca: Katarzyna Wotlińska-Rutyna
Data utworzenia:  15 lipiec 2009 21:51 Data publikacji:  17 lipiec 2018 20:47
Wersja:  2.3