MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko


Autor:  Sylwia Tomaszewska Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  25 październik 2013 08:48 Data publikacji:  25 październik 2013 08:48
Wersja:  1.0