MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Oferta Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA - 19A

Oferta Kieleckiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA  na realizację zadania publicznego z zakresu:  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. Wojewódzki młodzieżowy konkurs poetycki o nagrodę literacką im. Heleny Wolny z okazji 10-lecia istnienia „GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ" w terminie 15.05 – 30.06.2018r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Autor:  Artur Sobolewski - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  26 kwiecień 2018 09:37 Data publikacji:  26 kwiecień 2018 09:39
Wersja:  1.1