MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu osobowego

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
ogłasza przetarg ustny (aukcję) na sprzedaż samochodu osobowego:

Mercedes Benz 201 2.0 D

1. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji
Aukcja będzie przeprowadzona w dniu 26.06.2017r. o godzinie 11:00 w budynku
Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.
2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot aukcji
1) Z przedmiotem aukcji można zapoznać sie do dnia poprzedzającego dzień aukcji
w siedzibie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.
w godzinach 08:00 - 15:00.
2) Osobą upoważnioną do udzielania informacji o przedmiocie aukcji jest
Pan Marek Wacnik oraz Pan Przemysław Słoń.
3. Przedmiot aukcji:
Przedmiotem aukcji jest samochód osobowy marki Mercedes Benz 201 2.0 D o nr rej.
TK 38318, rok produkcji 1985, nr VIN WDB2011221F166370, silnik z zapłonem
samoczynnym o pojemności 1983 ccm i mocy 53 kW, kolor: szary, przebieg 428 465 km.
4. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza wynosi 3 000,00zł.
5. Wadium:
1) Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest zapłata wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej. tj. 300,00 zł.
2) Wadium należy wnieść do godz. 10:00 najpóźniej w dniu przeprowadzenia aukcji.
3) Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe ING BANK ŚLĄSKI S.A.
60 1050 1461 1000 0023 5332 1181.
4) Wadium złożone przez Licytantów, których oferty nie zostały wybrane zwraca się
w terminie 7 dni od dnia dokonaniu wyboru oferty lub unieważnienia
postępowania.
5) W przypadku gdy żaden z Licytantów nie zaoferuje co najmniej ceny
wywoławczej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
6) Wadium Licytanta, którego oferta została wybrana nie podlega zwrotowi, jeżeli
uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny.
6. Sposób składania ofert
Aukcja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie ceny, za którą Licytant chce
nabyć jej przedmiot.
7. Termin związania oferta:
1) Uczestnik składa ofertę w czasie prowadzonej aukcji.
2) Złożona oferta przestaje wiązać, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
3) Po trzecim ogłoszeniu zaoferowanej ceny Prowadzący zamyka aukcję i udziela
przybicia nabywcy, który zaoferował najwyższą cenę.
8. Termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży:
1) Z chwilą przybicia następuje sprzedaż przedmiotu aukcji na rzecz Nabywcy.
2) Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna sprzedaży niezwłocznie
po udzieleniu przybicia w dniu wyboru oferty.
9. Zastrzeżenia dodatkowe:
1) Organizator zastrzega prawo do zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez
podania przyczyn.
2) Organizator zastrzega prawo do zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyn.
10. Informacje dodatkowe:
Regulamin przetargu ustnego (aukcji) na sprzedaż samochodu osobowego znajduje się
na stronie internetowej Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce bądź w pokoju nr 108
budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6.


Autor:  Przemysław Słoń Osoba publikująca: Tomasz Korban ZOUM Kielce
Data utworzenia:  12 czerwiec 2017 13:30 Data publikacji:  12 czerwiec 2017 13:34
Wersja:  1.1