MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 228285 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227511 - 2009 data 01.12.2009 r.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 227511-2009 z dnia 2009-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy klatek schodowych w budynku UM ul. Rynek 1 w skrzydle zachodnim budynku UM. 1) Wykonanie zabudowy klatki parteru ( Ścianka So3, So4, Drzwi Dr15 2) Wykonanie zabudów klatek II piętra a) Montaż...
Termin składania ofert: 2009-12-09


 

Numer ogłoszenia: 228285 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227511 - 2009 data 01.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, fax. 041 3676306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
• W ogłoszeniu jest: 09.12.2009.
• W ogłoszeniu powinno być: 22.12.2009.
II.2) Tekst, który należy dodać:
• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.4.
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat)..


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  2 grudzień 2009 11:13 Data publikacji:  10 czerwiec 2010 09:12
Wersja:  1.1