MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 170187-2010 z dnia 2010-06-29 r

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 170187-2010 z dnia 2010-06-29 r

Numer ogłoszenia: 174277 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170187 - 2010 data 29.06.2010 r.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 170187-2010 z dnia 2010-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych w postaci: szafy metalowej, szaf na dokumenty, biurek komputerowych, szaf gospodarczych i ubraniowych, kontenerków, stołów, regałów biurowych, komód, krzeseł, foteli i witryn - dostawa w...
Termin składania ofert: 2010-07-07

 

Numer ogłoszenia: 174277 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 170187 - 2010 data 29.06.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, fax. 041 3676306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat)..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat)..


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  2 lipiec 2010 11:44 Data publikacji:  11 styczeń 2011 10:52
Wersja:  1.1