MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - Ubezpieczenie

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia - Ubezpieczenie

PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 238-340231
Gmina Kielce, ul. Rynek 1, PL-25-303Kielce.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2009, 2009/S 212-306150)
PL-Kielce: Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
2009/S 238-340231
Gmina Kielce, ul. Rynek 1, PL-25-303Kielce.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2009, 2009/S 212-306150)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 66513000, 66516000, 66514110.
Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka.
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu: 10.12.2009 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.12.2009 (10:30)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu: 15.12.2009 (10:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.12.2009 (10:30)
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  11 grudzień 2009 09:59 Data publikacji:  10 czerwiec 2010 10:16
Wersja:  1.3