MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert - ochrona i promocja zdrowia

W dniu 15 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 13 lutego  2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 8  marca 2018 r.  Oferty należy składać  do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402  lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.


Autor:  Anita Stanisławska - Dyrektor Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  15 luty 2018 12:34 Data publikacji:  15 luty 2018 12:44
Wersja:  1.0