MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Otwarty konkurs ofert na 2012 - pomoc społeczna

Otwarty konkurs ofert na 2012 - pomoc społeczna

Otwarty konkurs ofert na 2012 - pomoc społeczna

W dniu 29 grudnia br. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 476/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu  pomocy społecznej. Treść ogłoszenia w załączeniu.


Autor:  Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego Osoba publikująca: Monika Dziublewska Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego
Data utworzenia:  29 grudzień 2011 10:14 Data publikacji:  29 grudzień 2011 10:14
Wersja:  1.0