MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

Petycja z dnia 12 maja 2016 r.

Podmiot wnoszący petycje:

Wnioskodawca: Na podst. art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195)

Przedmiot petycji:

Dotyczy:

1.przeprowadzenia badań natężenia ruchu w ciągu ulicy radomskiej na wysokości skrzyżowania do Centrum Auchan w Kielcach,

2. podjęcia działań w c4elu postawienia barier dźwiękoszczelnych w ciągu ul. radomskiej na wysokości os. Na Stoku i os. Świętokrayskie

Data złożenia petycji: 12 maja 2015 r. złożona na piśmie do Urzędu Miasta Kielce Przewidywany termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Rozpatrujący przedmiot petycji – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach

Monitorujący - Wydział Organizacyjny


Autor:  Bożena Janicka Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  24 maj 2016 11:19 Data publikacji:  23 sierpień 2016 14:15
Wersja:  1.3