MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ NA ROK 2013

 

Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Temat kontroli
Rodzaj kontroli
Termin kontroli
1
2
3
4
5
1.

a)   Szkoły niepubliczne prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:

  • Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Kraków, ul. Nazaretańska 1,
  • ­ O’Chikara M. Kwiatkowski i D. Kowalski spółka jawna, Lublin, ul. Spokojna 8A/20,
  • ­ Akademia Zdrowia Izabela Łajs, Justynów, ul. Główna 81,
  • ­ Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach, ul. Mieszka I-go 79.

b)    Prywatne przedszkola prowadzone w Kielcach przez następujące osoby prawne i fizyczne:

  • ­ Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – Inspektoria Warszawska, Łomianki, ul. Warszawska 152,
  • Qadrats Sylwia Starzyńska, Kielce, ul. Wrzosowa 89.
 

Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Miasta Kielce na rzecz  szkół i innych placówek niepublicznych

Problemowa

I – IV kwartał

2.

Wybrane organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Miasta Kielce

Kontrola rozliczenia dotacji
Problemowa

I – IV kwartał

3.

Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce, ul. Toporowskiego 96

Szkoła Podstawowa  Nr 18, Kielce, ul. Chrobrego 105

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie:

- gospodarki pieniężnej,

- rozrachunków,

- dochodów i wydatków budżetowych.

Problemowa

II kwartał

4.

Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce, ul. Krakowska 15a

Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce, ul. Piłsudskiego 30
Kontrola gospodarki finansowej w zakresie:

- gospodarki pieniężnej,

- rozrachunków,

- gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem,

- dochodów i wydatków budżetowych,

- przestrzegania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Problemowa

II kwartał

5.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Kielce, ul. Żytnia 1

Kontrola gospodarowania środkami trwałymi i wyposażeniem

Problemowa

I kwartał

6.

Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce, ul. Prosta 57

Kontrola w zakresie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki magazynowej

Problemowa

I kwartał

7.

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Kielce, ul. Urzędnicza 16

Kontrola gospodarki finansowej w zakresie:

- gospodarki pieniężnej,
- rozrachunków,
- gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem,
- dochodów i wydatków budżetowych.
Problemowa

III kwartał


Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  4 styczeń 2013 11:38 Data publikacji:  4 styczeń 2013 11:38
Wersja:  1.0