MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Miejskigo Zarządu Dróg w Kielcach

 

Dnia 20.03.1997 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach Nr 566/97 został utworzony Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

 

Przedmiotem działania Zarządu jest pełnienie funkcji:

1) zarządu drogi i wykonywanie obowiązków zarządcy drogi  na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kielce, leżących w granicach administracyjnych miasta Kielce, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.
2) zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia miasta,
3) zarządcy miejskich sieci oświetleniowych usytuowanych poza pasem drogowym,
4) inwestora budowy dróg, chodników, dojść, dojazdów, parkingów, ścieżek rowerowych, wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym oświetleniem i kanalizacją deszczową) oraz urządzeniami i obiektami towarzyszącymi, realizowanych poza pasami drogowymi w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i budżetu obywatelskiego. Funkcja ta polega na realizacji procesu inwestycyjnego i nie obejmuje zarządzania i utrzymywania tych obiektów. 

Autor:  Jarosław Surgiel Osoba publikująca: Jarosław Surgiel
Data utworzenia:  23 czerwiec 2009 14:32 Data publikacji:  20 październik 2017 09:57
Wersja:  1.5