MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Wykaz umów zawartych w Wydziale Mieszkalnictwa w 2018 roku

1.Umowa z dnia 16.01.2018 r. Nr-W/U-WB/252/M/1/UM/268/2018 pomiędzy Miastem Kielce a KKTP im. Św.Alberta w Kielcach dot. określenia zasad współpracy w przedmiocie zapewnienia miejsc w noclegowni prowadzonej przez KKTP. Opłata z tytułu pobytu osób w noclegowni wynosi 25 zł za każdy dzień pobytu jednej osoby.Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2018 r.

2.Umowa z dnia 19.01.2018r Nr W/U-WB/280/M/2/UM/299/2018 pomiędzy Miastem Kielce a PU-H CEDROX z siedzibą w Kielcach dot. świadczenia usług transportowych, prac załadunkowych i wyładunkowych przy opróżnianiu mieszkań odzyskanych po wyprowadzeniu się najemcy lub po zgonie najemcy oraz przy przekwaterowywaniu do lokali zamiennych.Stawki: 75,00 zł + VAT za 1 godz. pracy środka transportu oraz 55,00 zł + VAT za 1 roboczogodzinę pracownika wykonującego prace załadunkowe i wyładunkowe.Umowa zawarta jest do dnia 31.12.2018 r.

3.Umowa z dnia 8.03.2018 r. Nr-W/U-WB/621/M/5/UM/704/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.526,49 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

4.Umowa z dnia 8.03.2018 r. Nr-W/U-WB/624/M/6/UM/707/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.526,49 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

5.Umowa z dnia 8.03.2018 r. Nr-W/U-WB/626/M/7/UM/709/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 439,20 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

6.Umowa z dnia 8.03.2018 r. Nr-W/U-WB/627/M/8/UM/710/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 439,20 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

7.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/677/M/9/UM/790/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 964,10 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

8.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/681/M/10/UM/795/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.590,77 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

9.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/682/M/11/UM/796/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.590,77 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

10.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/683/M/12/UM/797/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 2.153,16 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

11.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/684/M/13/UM/798/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 570,42 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

12.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/685/M/14/UM/800/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.012,30 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

13.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/686/M/15/UM/801/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.108,71 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

14.Umowa z dnia 22.03.2018 r. Nr-W/U-WB/687/M/16/UM/802/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 819,48 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

15.Umowa z dnia 26.03.2018r Nr W/U-WB/29/M/1/UM/794/2018 pomiędzy Miastem Kielce a "Pracownią Projektową Danuta Jaroszyńska-Ziach z siedzibą w Kielcach ul. Sadowa 7B/5" dot. wykonania opracowania projektu zieleni-nasadzeń zastepczych(kompensacyjnych) za wycięcie drzew i krzewów w zakresie możliwym do wykonania na dz. nr 19/12 z uwzględnieniem zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji polegającej na :Budowie zespołu lokali mieszkalnych przy ulicy 1 Maja 224 w Kielcach".Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w zryczałtowanej wysokości 9.225,00 zł brutto.Termin wykonania i przekazania przedmiotu umowy do dnia 20 kwietnia 2018 r.

16.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/722/M/17/UM/850/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.317,60 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

17.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/723/M/18/UM/851/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 739,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

18.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/727/M/21/UM/856/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 739,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

19.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/724/M/19/UM/852/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 739,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

20.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/726/M/20/UM/855/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.012,30 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

21.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/728/M/22/UM/857/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.140,85 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

22.Umowa z dnia 03.04.2018 r. Nr-W/U-WB/729/M/23/UM/859/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 297,26 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

23.Umowa z dnia 23.04.2018 r. Nr-W/U-WB/771/M/24/UM/935/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 190,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

24.Umowa z dnia 23.04.2018 r. Nr-W/U-WB/772/M/25/UM/937/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 190,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

25.Umowa z dnia 23.04.2018 r. Nr-W/U-WB/773/M/26/UM/938/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 190,14 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

26.Umowa z dnia 23.04.2018 r. Nr-W/U-WB/774/M/27/UM/939/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 297,26 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

27.Umowa z dnia 27.04.2018 r. Nr-W/U-WB/821/M/28/UM/995/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1414,01 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy

28.Umowa z dnia 24.05.2018 r. Nr-W/U-WB/878/M/29/UM/1142/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.470,26 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

29.Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr-W/U-WB/916/M/30/UM/1233/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.871,97 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

30.Umowa z dnia 24.05.2018 r. Nr-W/U-WB/917/M/31/UM/1234/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 2.378,13 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

31.Umowa z dnia 20.06.2018 r. Nr-W/U-WB/969/M/32/UM/1341/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Panią -------------------.Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 1.494,36 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.

32.Umowa z dnia 02.11.2018 r. Nr-W/U-WB/1762/M/33/UM/2476/2018 pomiędzy Miastem Kielce a Państwem "osoby fizyczne". Przedmiotem umowy jest zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w kwocie 2.024,61 zł  w ciągu 30 dni  od daty zawarcia umowy.