MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Wydziałów Inwestycji; Mieszkalnictwa; Podatków; Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości wdrożenia i stosowania przepisów znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej.

 

I.     Wydział Inwestycji

 

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać zapisów § 52 ust. 4 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Wniosek pokontrolny Nr 2

Przestrzegać zapisów § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

II.   Wydział Podatków

 

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać zapisów § 52 ust. 4 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Wniosek pokontrolny Nr 2

Przestrzegać zapisów § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Wniosek pokontrolny Nr 3

Przestrzegać zapisów § 5 ust. 4 i 9 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

III.Wydział Środowiska

 

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać zapisów § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

IV.Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi

 

Wniosek pokontrolny Nr 1

Przestrzegać zapisów § 50 ust. 2 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Wniosek pokontrolny Nr 2

Przestrzegać zapisów § 52 ust. 4 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

 

Wniosek pokontrolny Nr 3

 Przestrzegać zapisów § 58 ust. 5 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

Autor:  Mariusz Osiński Osoba publikująca: Mariusz Osiński Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Data utworzenia:  21 lipiec 2014 08:09 Data publikacji:  21 lipiec 2014 08:11
Wersja:  1.0