MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zakup oleju napędowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zakup oleju napędowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Kielce, dn. 06.12.2010 r.

 

Znak: ZOiI - 341/27/10Dotyczy: Zamówienia publicznego na zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych w systemie bezgotówkowym w 2011 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 2113, poz. 759) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z przywołanym artykułem, w postępowaniu powinna być złożone co najmniej 1 oferta nie podlegające odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym postępowanie należało unieważnić.

 

...............................................
Kierownik zamawiającego

Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  6 grudzień 2010 12:21 Data publikacji:  11 styczeń 2011 12:06
Wersja:  1.1