MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo.

Kierownictwo Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

3. Przedmiot działalności.

Statut Miejskiego Zespolu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach.

4. Majątek.

Majątek jednostki.

5. Ogłoszenia

Wykaz zbędnego majatku.

6. Konkursy

Kunkursy na stanowisku urzędnicze