MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Statut Miasta Kielce

Statut Miasta Kielce uchwalony uchwałą Nr XXXIV/723/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kielce