MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Kielcach.

Zlikwidowana z dniem 31.08.2007 r. Uchwałą Nr V/70/2007 Rady Miejskiej w kielcach z dnia 15 lutego 2007 r.