MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji
Numer wpisu
2646/11
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych przy budowie Centrum Kulturalno – Rozrywkowo – Handlowego Galeria Korona z parkingiem wielopoziomowym i obsługą komunikacyjną przy Al. IX Wieków Kielc w Kielcach