MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 września 2012 roku pomiędzy Gminą Miejską Kielce a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Kielcach 1 stycznia 2013 roku została przejęta przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.