MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

10. PODATKI

9. PODATKI

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DANYCH ZGROMADZONYCH W AKTACH SPRAW PODATKOWYCH

 

Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie oraz w granicach żądania wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, od każdego egzemplarza, w wysokości:

  • 21 zł– zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • 17 zł– pozostałe zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

 

lub w formie gotówkowej (bez dodatkowych opłat) w oddziałach ING Bank Śląski:

  •  UM Kielce Rynek 1
  • Kielce ul. Silniczna 26
  • Kielce ul. Staszica 3
  • Kielce ul. Warszawska 147

 

Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach min.:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego oraz świadczeń socjalnych,

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

Z opłaty skarbowej zwolnione są wydawane zaświadczenia min.:

- o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,

- potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wydania zaświadczenia, można uzyskać:

pod numerami telefonów:   41 36 76 053,  41 36 76 212   

lub w Centrum Informacji Podatkowej pok. 53 Urzędu Miasta Kielce przy Rynek 1.

 


 


Autor:  Dorota Polak- Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  28 wrzesień 2010 17:02 Data publikacji:  14 maj 2018 10:00
Wersja:  4.8