MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

392. Nr 392/2016 z dnia 31 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Kielce" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  31 październik 2016 10:38 Data publikacji:  31 październik 2016 10:47
Wersja:  1.2