MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Świetokrzyskim, a Prezydentem Miasta Kielce w dniu 21 stycznia 2019 r.

dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania  zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do  dnia 31 grudnia 2019 r.na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej


Autor:  Elżbieta Korczyńska p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  8 luty 2019 12:41 Data publikacji:  8 luty 2019 12:44
Wersja:  1.1