MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Pozostałe spółki prawa handlowego

Pozostałe spólki prawa handlowego

Pozostałe spółki prawa handlowego,
w których Miasto Kielce posiada udziały i akcje:


1. Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach
Aleja IX Wieków Kielc, nr 8, lok. 30,
25-516 Kielce

Kapitał zakładowy spółki 571 300,00 zł
Kapitał objęty przez Miasto Kielce: 224 600,00 zł, co stanowi 39, 31 %
w kapitale zakładowym spółki.

2. Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu
ul. Lubelska 65,
26-600 Radom

Kapitał zakładowy spółki 9 457 450,00 zł
Kapitał objęty przez Miasto Kielce: 178 250,00 zł, co stanowi 1,88 %
w kapitale zakładowym spółki.

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Piesza 6,
25-556 Kielce

Kapitał zakładowy spółki: 2 443 500,00 zł
Kapitał objęty przez Miasto Kielce: 70 zł
(1/7 jednego udziału pozostaje własnością Miasta Kielce na skutek nieodebrania przez uprawnioną osobę w procesie prywatyzacji spółki).


Autor:  Mieczysław Pastuszko - Dyr. Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  9 styczeń 2015 07:59 Data publikacji:  9 styczeń 2015 08:05
Wersja:  1.2