MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Widok zawartości stron

Redakcja BIP
 
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kielce jest redagowany przez zespół redaktorów BIP, składający się z pracowników poszczególnych wydziałów i komórek równorzędnych Urzędu Miasta Kielce oraz pracowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 
Redaktor Naczelny: Janusz Koza
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 4136 76 105, fax 41 34 42 763
e-mail: janusz.koza@um.kielce.pl
 
Redakcja :
 
Koordynator BIP: Iwona Sabat
Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacyjny
Biuro Prasowe
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 4136 76 039
e-mail: iwona.sabat@um.kielce.pl
 
Michał Różycki
Urząd Miasta Kielce
Wydział Organizacyjny
Biuro Prasowe
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 4136 76 040
e-mail:michal.rozycki@um.kielce.pl
 
Adres Redakcji:
Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 039, 41 36 76 040
e-mail: bip@um.kielce.pl

Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  23 styczeń 2009 08:40 Data publikacji:  23 luty 2016 09:58
Wersja:  1.3