MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Miejski Zarząd Budynków

5. Rekrutacja

Informacje o prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych

6. Zamówienia publiczne

Informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych

8. Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe MZB za 2018 rok

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Miejskiego Zarządu Budynków znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/mzb