MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Miejski Zarząd Budynków

5. Rekrutacja

Informacje o prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych

6. Zamówienia publiczne

Informacje o prowadzonych postępowaniach przetargowych

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Miejskiego Zarządu Budynków znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/mzb