MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Oferowane stanowisklo: Główny specjalista ds. Budowy Centrum Komunikacyjnego

Ochrona i bieżące utrzymanie obiektów

Pełny tekst ogłoszenia znjaduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać TUTAJ.

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)"

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia mozna pobrać TUTAJ.

Wykonanie, dostawa i montaż 30 elektronicznych tablic informacyjnych.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się TUTAJ.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia mozna zobaczyć TUTAJ.
 

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia mozna zobaczyć TUTAJ.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Zarządu Transportu Miejskiego znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/ztm