MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Budowa centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów

(przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach

Pełny tekst ogłoszenia znjaduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać TUTAJ.

Ochrona dworca i parkingu

Pełny tekst ogłoszenia znjaduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać TUTAJ.

Ochrona i bieżące utrzymanie obiektów

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można zobaczyć TUTAJ

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12)"
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia mozna zobaczyć TUTAJ.

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Zarządu Transportu Miejskiego znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/ztm