MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego w Kielcach

AUTOPOPRAWKA Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce

AUTOPOPRAWKA Nr 2  Prezydenta  Miasta  Kielce do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045

AUTOPOPRAWKA Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce

AUTOPOPRAWKA Nr 2 Prezydenta  Miasta  Kielce do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019r.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Warszawskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 55/3).

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej (wg ewidencji gruntów przy ulicy Lecha) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Śląskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej (cz. dz. nr 55/5) oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022"

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karscha"

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 18 grudnia 2018r. do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 1 Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2019r.

projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Kielce do Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach