MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata
2017 - 2045

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach (obr. 0032, dz. nr 94/3 i dz. nr 94/53) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Kielce rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody "Nadzieje Kielc"

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniającą uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szecioletniej Szkoły Podstawowej nr 28  im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty "Czwartaków" w Kielcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 28 im. Żołnierzy 4 Pułku Piechoty "Czwartaków" w Kielcach

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kielce za 2016r.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kielce absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Miasta Kielce na 2016r.