MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Autopoprawka Nr 3 Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 3 Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok.

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2019r. do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały  Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia  15  lipca 2019r. do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Stefana Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Rakowskiej i Dereniowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Łukowej i Świerkowej oraz  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ciepłej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Modlińskiej oraz  odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Marszałkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Stefana Okrzei oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia petycji.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie rozpatrzenia petycji.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przekazania petycji.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kielce - Wnioskodawcą projektu jest Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Wyświetlanie 1 - 20 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4