MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wydzielenia z majątku Miasta Kielce i wniesienia do używania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kielce na prawach powiatu.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Ludomira Różyckiego i ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Osobnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego z Kielc oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Ludomira Różyckiego i ulicy Mikołaja Gomółki oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. części działek oznaczonych numerami 2023/4, 2024/11 - obręb 0007).

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 marca 2019r. do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 rok.

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Nr 2 Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 – 2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019.

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 6 marca 2019r. do projektu uchwały Nr    /     /2019 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 – 2045

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019rok.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji celowej
z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Kielcach oraz sposobu jej rozliczania i kontroli

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2019-2022"

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Wyświetlanie 1 - 20 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2