MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie zniesienia pomnika przyrody oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody