MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia  gruntu położonego w Kielcach przy ul. gen. W. Sikorskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia  gruntu oraz udziału w gruncie położonym w Kielcach przy ul. Romualda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Łukowej i Świerkowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Prokjekt uchwały Rady Miasta Kielce

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu

Projekt uchwały Rady Miasta

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Projekt uchwaly Rady Miasta Kielce

projekt Uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych na lata 2013 - 2016