MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działań zmierzających do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie środkami z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania inwestycyjnego  pn. „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna nr 301430T) – Etap I (odcinek od km 0+750 do km 1+208,56)"

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Rakowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej
położonej w Kielcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego nr 264 B

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej,  położonej w Kielcach  przy ulicy Zamkowej  ( dz. nr  583  )

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045. 

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Grochowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wincentego Witosa i Wita Stwosza
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Pomorskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tujowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicach Kalcytowej i Dolomitowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej oraz uchylenia uchwały Nr LVII/1283/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018r.
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2018 rok

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1235/2).

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 1235/1).

Wyświetlanie 1 - 20 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2