MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań

Projekt uchwały Rady Miasta Kiele

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2019 r.