MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.