MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały rady Miasta Kielce

Projet uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR 2 – Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc"

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer 1, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Księdza Stanisława Staszica 10

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Hożej 39

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer Au1, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10/12A

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego numer LU 4, znajdującego się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Henryka Sienkiewicza 68

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego (dz. 1213/1)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Wrzosowej

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej (dz. nr 579/41)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jana Samsonowicza (dz. nr 775/16, dz. nr 775/17)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Jeleniowskiej (dz. nr 619/2)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Domaszowskiej (dz. nr 303/1)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające
uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, dla której
organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017 - 2045

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Łanowej w Kielcach

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Olszewskiego w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2