MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Kielce oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury oraz nadania statutu dla
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Projekt Uchwały

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kielce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Ludomira Różyckiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych  w Kielcach przy ulicy  Romualda  Mielczarskiego

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 września 2017r. do projektu uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych  w Kielcach przy ulicy  Romualda  Mielczarskiego

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej  w Kielcach przy ulicy  Samuela Bogumiła Lindego ( dz. nr  6/20 )

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce

Autopoprawka Prezydenta Miasta Kielce z dnia 11 września 2017 r. do projektu uchwały Nr XLVI/    /2017 Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017rok.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt Uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej  w Kielcach przy ulicy  Samuela Bogumiła Lindego ( dz. nr  6/23 )

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2017-2045

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Wincentego Witosa
 

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Piekoszowskiej

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Mikołaja Gomółki

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Kryształowej

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Husarskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1124/5)

Projekt uchwały Rady Miasta Kielce

w sprawie wydzierżawienia  gruntu położonego w Kielcach przy ul. Narciarskiej i ul. Jana Karskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Wyświetlanie 1 - 20 z 53 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3