MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 450 ze zm.), w związku zart. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.J. z 2017 r. poz.2030 ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"


Autor:  Janusz Koza Sekretarz Miasta Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  29 październik 2018 15:04 Data publikacji:  29 październik 2018 15:07
Wersja:  1.0