MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

DOM DZIECKA NR 2

Do czasu przeniesienia danych na ten portal Biuletynu Informacji Publicznej, strona BIP Domu Dziecka Nr 2 znajduje się pod adresem http://www.bip.kielce.pl/dd2

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe - Dom dla Dzieci nr 2 w Kielcach

Kierownictwo

Kierownictwo Domu dla Dzieci nr 2 w Kielcach

Majątek trwały

Majątek trwały Domu dla Dzieci nr 2 w Kielcach

Realizacja wydatków budżetowych w 2011r.

Sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci za 2011r

Regulamin

Regulamin organizacyjny Domu dla Dzieci w Kielcach

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa  Domu dla Dzieci nr 2 w Kielcach

Sprawozdanie z działalności

 

Sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci nr 2 w Kielcach za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Domu dla Dzieci w Kielcach

Sprawozdanie z działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej za rok 2011

Sprawozdanie z wydatków budżetowych

Sprawozdanie z wydatków budżetowych Domu dla Dzieci nr 2 w Kielcach za rok 2008

STATUS 2010r.

Statut Domu dla Dzieci w Kielcach