MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

3. Podstawa prawna działania

Uchwała Nr XLI/996/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 października 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach

Uchwała Nr LII/1243/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach

Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach

Uchwała Nr X/220/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kuchnia Cateringowa w Kielcach

Załącznik do uchwały Nr X/220/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011 r.

4. Struktura organizacyjna

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach

Schemat Organizacyjny Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach

5. Wykaz majątku trwałego

Wykaz majątku trwałego - stan na dzień 31.12.2015 r.

6. Wykaz majątku trwałego

Wykaz majątku trwałego - stan na dzień 31.12.2016r.

7. Wykaz majątku trwałego

Wykaz majątku trwałego - stan na dzień 31.12.2018 r.