MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

GIMNAZJUM NR 1

Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Zimna 16 włączono do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej z siedzibą ul. Zimna 16,25-732 Kielce - UCHWAŁA NR XXXIX/800/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Dane dotyczące placówki znajdują się pod adresem www.bip.kielce.eu/web/guest/408