MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

GIMNAZJUM NR 25

Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum nr 25 z siedzibą w Kielcach, ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1 włączono do Technikum nr 7 z siedzibą ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce - UCHWAŁA NR XXXIX/800/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Dane dotyczące szkoły znajdują się pod adresem: http://www.bip.kielce.eu/web/guest/288