MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

GIMNAZJUM NR 23

Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum nr 23 z siedzibą w Kielcach, ul. Radiowa 1 włączono do IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą ul. Radiowa 1, 25-314 Kielce - UCHWAŁA NR XXXIX/800/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

 

Dane dotyczące placówki znajdują się na stronie: www.bip.kielce.eu/web/guest/286