MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo SOSW nr 1

3. Przedmiot działalności

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

4. Majątek

Majątek SOSW nr 1