MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach

Uchwałą nr LII/1177/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 8 lutego 2018 r. rozwiązano z dniem 31 sierpnia 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach, ul. Warszawskiej 96, złożony z:
1) Branżowej Szkoły I stopnia nr 8 Specjalnej w Kielcach,

przekształconą z dniem 1 września 2018r. Uchwałą nr LIV/1200/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018r. w ponadpodstawową  Branżową Szkołę I stopnia nr 8 z Oddziałami Specjalnymi w Kielcach, a następnie Uchwałą nr LIV/1201/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r.włączono do Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke-Bosaka w Kielcach. http://www.bip.kielce.eu/288


2) Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Kielcach,

zlikwidowaną z dniem 31 sierpnia 2018 roku Uchwałą nr LIV/1198/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 15 marca 2018 r.