MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

Z dniem 1 września 2018 r. uchwałą nr LIX/1302/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 26 lipca 2018r. utworzono Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach przy ul. Szkolnej 29.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach
przy ul. Szkolnej 29,
2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3 w Kielcach przy ul. Szkolnej 29.

2. Kierownictwo

Kierownictwo Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych

3. Przedmiot działalności

Statut Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych

4. Ogłoszenia.

Ogłoszenia Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych