MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo ZSO nr 17 S

3. Przedmiot działalności

Statut Szkoły Podstawowej nr 17 Specjalnej w Kielcach