MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Generała Mariana Langiewicza 2, został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 dla Dzieci Przewlekle
Chorych w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Szkolna 29 - UCHWAŁA NR XLV/959/2017
RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.

2. Kierownictwo

Kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

3. Przedmiot działalności

Statut Szkoły Podstawowej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach

4. Ogłoszenia

Ogłoszenia Szkoły Podstawowej nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach