MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Kierownictwo

Kierownictwo ZSO Nr 18 S

3. Przedmiot działalności

Statut Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej

4. Ogłoszenia

Wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ogłoszenia