MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

2. Interpretacja 1/2011

opodatkowanie budowli, należących do spółdzielni, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

3. Interpretacja 2/2011

opodatkowanie budynku nowopowstałego, należącego do przedsiębiorcy, podatkiem od nieruchomości

4. Interpretacja 1/2012

opodatkowanie lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną własność

5. Interpretacja 1/2013

udosępnianie przez osobę prawną nieruchomości osobom trzecim na cele prowadzenia działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości

6. Interpretacja 1/2014

części wspólne budynków

7. Interpretacja 2/2014

względy techniczne budynków

8. Interpretacja 1/2016

części nieruchomości mieszkalnej przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej

9.Interpretacja 2/2016

powstanie obowiązku podatkowego

10.Interpretacja 3/2016

zwolnienie z podatku od nieruchomości części gruntów, budynków i budowli udostępnionych przez Spółkę Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego do zagospodarowania ich na cele społecznie użyteczne

11.Interpretacja 1/2017

zwolnienie bocznicy kolejowej z podatku od nieruchomości

12.Interpretacja 1/2018

zwolnienie z podatku od nieruchomości części gruntów, budynków i budowli udostępnionych przez Spółkę Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego do zagospodarowania ich na cele społecznie użyteczne

Interpretacja 2/2018

dot. odpadów komunalnych

INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

INTERPRETACJE NA ŻĄDANIE PODATNIKA O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDYWIDUALNYCH SPRAWACH, W KTÓRYCH NIE TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE LUB KONTROLA PODATKOWA