MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. OPŁATY

2. OPŁATY

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

3. OPŁATY

4. PODATKI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

6. PODATKI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

7. PODATKI

8. PODATKI

9. PODATKI

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ (obowiązuje od 2019 r.)

  

10. PODATKI

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DANYCH ZGROMADZONYCH W AKTACH SPRAW PODATKOWYCH

11.PODATKI

ULGI I ZWOLNIENIA

12.PODATKI

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

13.PODATKI

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW