MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Rejony Opiekuńcze MOPR Kielce

Rejony Opiekuńcze MOPR Kielce

 

Sprawy klientów załatwiają pracownicy socjalni Rejonów Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, właściwych według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Każdemu Rejonowi przypisany jest konkretny obszar miasta.

 

Zapoznaj się:

 


Autor:  Marek Scelina Dyrektor MOPR Kielce Osoba publikująca: Mariusz Przepióra MOPR Kielce
Data utworzenia:  17 maj 2017 11:15 Data publikacji:  18 maj 2017 11:35
Wersja:  1.7