MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Sekcji ds. pracowniczych i organizacyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Sekcji ds. administracyjnych