MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

01. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023

Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Miasta Kielce 8 kadencji samorządu (2018-2023)

02 Oświadczenia majątkowe złożone na zakończenie kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych Rady Miasta Kielce na zakończenie kadencji 2014-2018

03. Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Oświadczenia majątkowe za rok 2017 złożone przez radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2014-2018

04. Oświadczenia majątkowe za rok 2016

Oświadczenia majątkowe za rok 2016 złożone przez radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2014-2018

05. Oświadczenia majątkowe za rok 2015

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 złożone przez radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2014-2018

06. Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 złożone przez radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2014-2018

07. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Miasta Kielce na rozpoczęcie 7 kadencji samorządu (2014-2018)

08. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce na zakończenie kadencji 2010-2014

09. Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2010-2014

10. Oświadczenia majątkowe za rok 2012

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2010-2014

11. Oświadczenia majątkowe za rok 2011

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2010-2014

12. Oświadczenia majątkowe za rok 2010

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce, kadencji 2010-2014

13. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta Kielce kadencji 2010-2014, złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

14. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Kielcach na zakończenie kadencji 2006-2010

15. Oświadczenia majątkowe za rok 2009

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Kielcach, kadencji 2006-2010

16. Oświadczenia majątkowe za rok 2008

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Kielcach, kadencji 2006-2010