MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

9. Komisja doraźna

Doraźna Komisja Rady Miasta Kielce, ds. opracowania projektu zmian Statutu Miasta Kielce